IP Businessmanager®  |  Home  |  Sitemap |  Zoeken |  Contact

Man achter laptop Man met koffer in de sneeuw Bellende man Man die blij is met telefoongesprek Man met laptop op het strand

IP Businessmanager® en vrijwaringen van aanbestedingen

Het IP Businessmanager® platform bestaat feitelijk uit een aantal onderdelen die hieronder beschreven staan. Samen maken ze het complete systeem, maar doordat het als afzonderlijke delen kan worden geleverd hoef je met de IP Businessmanager® eigenlijk nooit aan te besteden. Het gaat dan om de volgende onderdelen (percelen);


  • Open Standaarden
  • Software applicaties                                  
  • Hardware (servers & switches)
  • IP Toestellen
  • Beheer
  • Projectmanagement


Open Source software is gevrijwaard van aanbestedingen

Open Source software is gevrijwaard van aanbestedingen.
Het is namelijk kosteloos te downloaden en dan hoeft dit niet aanbesteed te worden. Ook heeft de Nederlandse overheid afgesproken dat Open Source gestimuleerd moet worden in gebruik en daardoor dit soort voordelen mag genieten. Dit is vastgelegd in het actieplan “Nederland Open in Verbinding”.

Grootste component in de oplossing is hardware

De Hardware is eigenlijk het grootste component in de oplossing en in veel gevallen al ondergebracht bij een bestaande leverancier. Dit kan in een mantelcontract vorm
of via een aanbesteding geregeld zijn. Hierdoor hoeft dit niet mee te tellen met de investering voor het platform.

Het is even afhankelijk van het aantal IP Toestellen dat
wordt ingezet, maar hier zijn 3 mogelijkheden. Of ze
worden geleverd onder de bestaande contractafspraken
met telefonie als telefoontoestel. Ze kunnen echter ook als
IP device worden geleverd door de hardware leverancier als onderdeel van het ICT contract. In veel gevallen is hiermee de levering van de toestellen ook afgedekt. Als beide niet mogelijk zijn binnen de bestaande afspraken en contracten, dan kan er voor dit perceel een offerte aanvraag in de markt worden gezet. Adatum wil dan uiteraard graag ook een offerte hiervoor aan u uitbrengen tegen concurrerende prijzen.

Adatum verzorgt het 2e of 3e lijns beheer en ondersteunt uw beheer afdeling

Wij zijn van mening dat de 1e lijns beheer bij de klant moet liggen. Uiteraard kan hiervan worden afgeweken in bepaalde gevallen, maar voor het stroomlijnen van de vragen die uit de organisatie komen is het prettig om 1 aanspreekpunt cq. afdeling te hebben waar deze neergelegd kunnen worden. Onze insteek is dan ook dat wij de mensen in de organisatie opleiden om zelf de basiszaken te kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan namen en nummers veranderen, doorschakelingen maken, rapportages draaien e.d. Onze voorkeur gaat dan wel op naar het opleiden van vast personeel en niet van externen in uw organisatie. De kans bestaat namelijk dat deze mensen uw organisatie weer verlaten en daarmee verliest u ook een stuk kennis. Adatum verzorgt dan het 2e of 3e lijns beheer en ondersteunt uw beheer afdeling bij vraagstukken waar ze niet zelf uitkomen.

Doordat u grotendeels het beheer in eigen beheer uitvoert hoeft u dit niet aan te besteden. Het 2e of 3e lijns beheer dat u ‘inhuurt’ wordt meestal op bestaande mantelcontracten ondergebracht.

Het projectmanagement en de implementatie is een belangrijk onderdeel, maar hiermee blijft u over het algemeen ruimschoots onder de aanbestedingsgrens. Ook dit hoeft dus niet te worden gewogen in de aanbesteding.